PI Sibuluh Online Profil

26 Mei 2019 | Aktiviti Terkini

Pusat Internet Kampung Sibuluh telah menggunakan teknologi maklumat Internet dengan membangunkan platform online profile mereka. Antara kelebihan yang ada pada platform online profile adalah:

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali