Kelas Bimbingan Menghasilkan Pembentangan Menggunakan Aplikasi Microsoft Powerpoint

5 September 2021 | Aktiviti Terkini

Pada 4 September 2020, PIK Sibuluh telah mengadakan kelas secara individu iaitu kelas Microsoft Powerpoint. Peserta membuat temujanji datang ke PIK terlebih dahulu. Beliau merupakan ahli PIK iaitu Encik Hansley. Beliau datang untuk meminta bimbingan daripada staf PIK untuk menyiapkan pembentangan beliau. Beliau memilih template yang sesuai untuk pembentangan beliau. Kelas ini diadakan oleh En. Dixie dan dihadiri oleh 1 orang peserta dewasa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali